Publicada la pròrroga per permetre reunions societàries virtuals més enllà de 2020 i instruccions de tràmits registrals telemàtics

 

En el DOGC de 25 de novembre, surt publicat el Decret Llei 47/2020, de 24 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils, de mesures en el sector de les cooperatives i de modificació del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i del Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social.

En concret, aquest decret determina mesures aplicables a les societats cooperatives catalanes relatives a la convocatòria i celebració de les assemblees generals i en relació amb el Consell Rector; també recull mesures excepcionals respecte a les causes de dissolució i de perllongament de la vigència dels nomenaments dels càrrecs dels òrgans de les cooperatives.

Així doncs, per a les reunions societàries, a banda de la pròpia Llei de cooperatives 12/2015, les societats cooperatives disposen de normativa de reforç atesa l’excepcionalitat del moment: els Decret Llei 47/2020 i Decret Llei 19/2020.

Altrament, el Registre General de Cooperatives està en fase de posar en marxa la tramitació electrònica dels tràmits subjectes a obligació registral. Dins d’aquesta línia d’actuació, us informem de la implementació imminent de la tramitació electrònica de la legalització dels llibres de les cooperatives. Aquesta implementació està previst que es realitzi a finals d’any.

La tramitació electrònica exigirà una sèrie de canvis en la forma de presentar la sol·licitud i els llibres. Canvis que es recolliran adequadament en la web del Departament i en els tràmits corresponents a Canal Empresa.
Podeu consultar aquest documents informatius: