6 Futbol lr

[blockquotes]Pel cooperativisme, el benefici col·lectiu sempre prima sobre el benefici individual; ja que és palès, que el benefici col·lectiu sempre reporta beneficis individuals, però, mai o poques vegades, un benefici individual comporta un benefici col·lectiu.[/blockquotes]

[blockquotes]Des del moviment cooperatiu entenem que la incidència econòmica i social de les cooperatives en la societat afavoreix l'estructuració socioeconòmica dels països.[/blockquotes]

Sectors econòmics

Les cooperatives existeixen en pràcticament tots els sectors de l'economia, des de l'agricultura als serveis financers, des de l'habitatge a la cura de la salut, des de botigues minoristes a les energies renovables. Hi ha cooperatives que són escoles, cooperatives d'atenció a l'infància, cooperatives d'atenció a les persones grans, cooperatives de professionals independents, cooperatives de veterinaris... la llista és interminable. El que tenen totes en comú és que la base són les persones sòcies, estan impulsades per les preocupacions socials i econòmiques i es guien per set principis reconeguts internacionalment.

Qualsevol activitat econòmica es pot organitzar a través d’una cooperativa. Determinar quina classe de cooperativa s’ajusta a les necessitats d’un projecte dependrà, en primer lloc, de la tipologia de socis que configurin l’empresa i, en alguns casos, de l’activitat econòmica a desenvolupar.

Altrament, les cooperatives, més enllà de la seva funció econòmica, tenen una funció social que afavoreix la qualitat de vida de les persones que en formen part i de les que s'hi relacionen. Per aquests motius, des del cooperativisme es pretén incidir en tots els estadis dels individus: des de l'infantesa a la vellesa, passant per la joventut i l'adultesa.