Economia Social

Les empreses o entitats que formen part de l’economia social integren aspectes socials i econòmics en el seu funcionament: perseguir una finalitat social que sorgeixi des d’un grup de ciutadans, en la presa de decisions intervenen diversos col·lectius, s’estableixen límits en la distribució de beneficis o actius, la governança és inclusiva, l’activitat econòmica és contínua, hi ha autonomia organitzativa, hi ha nivell de risc significatiu, genera un mínim d’ocupació i tenen orientació al mercat.

Les formes jurídiques que utilitzen les organitzacions de l’economia social a Catalunya són: mutualitats de previsió social, cooperatives, societats laborals, fundacions i associacions.

A Catalunya, l’economia social s’estructura a través de l’AESCAT, Associació Economia Social Catalunya, que és una organització sense afany de lucre i de quart nivell que agrupa les principals plataformes de representació de les diferents famílies de l’economia social de Catalunya.
La Confederació de Cooperatives de Catalunya som socis fundadors i exercim la presidència de l’entitat des dels seus inicis, el 2017.

 

[row id="1" class=""]

[col class="span6"]

 ACCIONS

La transformació de l’economia a l’aula: Itinerari educatiu

El Departament d’Educació i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies conjuntament amb l’Associació Economia Social Catalunya (AESCAT), de la mà de CoopCat, hem impulsat la creació d’un programa per posar en valor l’economia social i solidària i les finances ètiques en els projectes d’emprenedoria col·lectiva de les matèries d’economia de 4t d’ESO i d’emprenedoria a 3r i 4t d’ESO.

El programa ha de servir per incloure en l’oferta curricular dels centres educatius catalans, formació pràctica i específica sobre economia social i com aquesta contribueix a la creació d’empreses democràtiques i centrades en les persones, la generació de feina estable i de qualitat, i el creixement sostenible i arrelat al territori.

Banner1 ES Escoles

L’Itinerari Educatiu d’Economia Social i Finances Ètiques consisteix en un conjunt de 5 mòduls formatius (cadascun d’una hora de durada) que tracen un recorregut seqüencial per comprendre els aspectes clau d’aquesta perspectiva econòmica.

Aquest projecte, el vam iniciar durant la formació d’estiu del professorat amb la realització d’un curs sobre el treball a l’aula de l’economia social i les finances ètiques. El professorat participant va tenir l’oportunitat de conèixer els aspectes principals de l’economia social i va dissenyar una unitat didàctica sobre aquests continguts per dur a terme al seu centre educatiu. L’estructura modular permet que cada equip docent pugui inscriure’s al nombre de mòduls que consideri oportú. Aquests itinerari formatiu també dona resposta a la millora de competències bàsiques de l’àmbit social, matemàtic i de cultura i valors, així com a competències transversals de l’àmbit personal i social.

[/col]

[col class="span6"]

 DESTACATS

L’economia social demana a la Generalitat de Catalunya una nova llei que reguli el sector

L’Associació Economia Social Catalunya inicia el procés per establir col·lectivament les bases de la futura Llei d’Economia Social a Catalunya amb una jornada de presentació el proper 13 de febrer

 Barcelona, 6 de febrer de 2019.- L’Associació Economia Social Catalunya (AESCAT) arrenca el proper 13 de febrer el procés de consens i construcció de les bases d’un nou marc normatiu específic que reguli l’àmbit de l’economia social a Catalunya. Al 2013, el Parlament de Catalunya va instar al Govern a elaborar una llei d’Economia Social, on hi participessin diferents agents, amb la voluntat de treballar per una transició del model econòmic català cap a una economia més plural i sostenible. Amb aquest encàrrec sobre la taula, l’AESCAT, que aglutina gairebé 8.000 organitzacions de l’economia social al territori català, aposta per sumar-se al debat i aportar la seva mirada sobre com i per a què ha de servir la futura llei.

Articulem l’economia social de Catalunya
aescat

Aviat farà un any que es va constituir l’Associació Economia Social Catalunya (AESCAT), la qual agrupa a organitzacions que representen quasi el conjunt de l’economia social del nostre país: la Confederació de Cooperatives de Catalunya, La Confederació (Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya), la Xarxa d’Economia Solidària, la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya i la Federació de Mutualitats de Catalunya.

[/col]

[/row]