4 Festival lr

COMISSIONS

[accordion id="accordion1"]

[accordion_item title="Formació"]

Aquesta comissió s’encarrega de dotar de coherència i contingut la formació relativa al model d'empresa cooperativa en tota la seva diversitat i variants.

Els integrants són:

Josep M. López, en representació de la FeCEC i responsable de l’àrea en el consell rector de CoopCat.

Quim Siclia, en representació de la FCCUC.

Enric Dalmau i Ester Aguirre, en representació de la FCAC.

Paco Herrero, en representació de la FCHC.

Valentin València i Jordi Daumal, en representació de la FCTC.

Lorena Torró, directora de CoopCat.

[/accordion_item]

[accordion_item title="Intercooperació"]

Aquesta comissió té per finalitat detector bones pràctiques cooperatives i avaluar les seves possibilitats de rèplica i potenciar projectes transversals entre les federacions adreçats a la societat.

Els integrants són:

Ramon Sarroca, en representació de la FCAC i responsable de l’àrea en el consell rector de CoopCat.

M Antonia Esteban, en representació de la FCCUC.

Neus Font i Sheila Vilaseca, en representació de la FeCEC.

Gemma Garcia, en representació de la FCTC.

Alexandre Ramon, en representació de la FCHC.

Lorena Torró, directora de CoopCat.

[/accordion_item]

[accordion_item title="Comunicació"]

Aquesta comissió vetlla pel desplegament comunicatiu de CoopCat des d’una òptica transversal i integradora, fent que el relat de CoopCat sigui harmònic amb el propi de les federacions. També defineix les estratègies comunicatives sobre accions específiques que incorpori el Pla de Gestió.

Els integrants són:

Marc Roma, en representació de la FCTC.

Maria Corral, en representació de la FCAC.

Rosa Pastor, en representació de la FeCEC.

David Guàrdia, en representació de la FCHC.

Quim Sicília, en representació de la FCCUC i responsable de l’àrea en el consell rector de CoopCat.

Lorena Torró, directora de CoopCat.

[/accordion_item]

[/accordion]

 

Organització interna

Els òrgans de govern de CoopCat són l'Assemblea General (formada per totes les persones membres dels consells rectors de cada una de les federacions de cooperatives de Catalunya) i el Consell Rector (format per les presidències de les federacions o per aquelles persones designades pels propis consells rectors).

El Consell Rector és l'òrgan d'administració subordinat de l’Assemblea General. Les persones que el composen representen les federacions escollides per l'Assemblea i són un reflex de la diversitat del moviment cooperatiu.

 

Organigrama funcional

Des de la renovació de càrrecs, el juny de 2018, el Consell Rector ha treballat amb la premissa de visualitzar la transversalitat i riquesa del moviment cooperatiu. Per portar a terme aquesta tasca, el Consell Rector s’ha organitzat en eixos estratègics, assignant a cada federació membre una responsabilitat. Els eixos de treball són els següents:

  • Representativitat
  • Formació
  • Intercooperació
  • Comunicació

Així mateix, l'equip tècnic s'encarrega de desenvolupar i executar les accions encomanades pel Consell Rector. L'estructura tècnica es configura per una persona que ocupa la direcció i executa tasques de gestió i una altra persona que realitza les tasques tècniques, de comunicació i d'administració.

ORGANIGRAMA funcional

guillemll jmfumat quim2 rsarroca davidG
Presidència
Guillem Llorens i Gragera
co-president de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, soci treballador de la cooperativa SEPRA, SCCL

Responsable de l'àrea de representació.
Vicepresidència
Josep M. López i Fumat
president de la Federació de Cooperatives d'Ensenyament de Catalunya, soci treballador de la cooperativa d'ensenyament Institució Montserrat, SCCL

Responsable de l'àrea de formació.
Secretaria
Quim Sicília i Gil
president de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya, soci d'Abacus cooperativa, SCCL
Responsable de l'àrea de comunicació
Vicesecretaria
Ramon Sarroca i Capell
president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, soci de la cooperativa Almenar Fruits, SCCL
Responsable de l'àrea d'intercooperació
Vocalia
David Guàrdia i Mascó
membre de la Federació de Cooperatives d'Habitatge de Catalunya, coordinador de l'àrea de model i incidència de Sostre Cívic, SCCL