logo2

Cercles.Coop

Cercles.Coop és un repositori de recursos digitals elaborat per facilitar la preparació, convocatòria i realització de reunions societàries virtuals de les cooperatives, federacions de cooperatives. També a empreses i organitzacions de l’economia social que tinguin incorporats en els seus òrgans socials processos de participació.

Cercles.Coop neix per donar resposta a la necessitat de les cooperatives i les Federacions de cooperatives per continuar desenvolupant els processos participatius societaris en un context de pandèmia causada per la COVID-19.

Les reunions presencials que veniem convocant per celebrar consells rectors, assemblees, comissions... s'han vist substituïdes per reunions virtuals emparades per la normativa d'excepcionalitat recollida en el Decret Llei 19/2020. Tanmateix, aquesta virtualitat ha comportat la necessitat de treballar per dotar al moviment cooperatiu dels recursos necessaris per continuar desenvolupant les reunions societàries amb les garanties jurídiques pertinents.

Amb un treball conjunt entre l'equip jurídic de CoopCat, les Federacions de cooperatives i proveïdors tecnològics hem elaborat un repositori de recursos digitals, ajustats a la legislació vigent. així doncs, Cercles.Coop està integrat pel material següent:

  • Guia i recomanacions jurídiques per preparar, convocar i celebrar reunions societàries virtuals de les cooperatives.
  • Guia i recomanacions tecnològiques per fer videoconferències i garantir la participació dels socis.
  • Plataforma de votació digital i el corresponent manual d'ús.

Per a l'elaboració de la Plataforma de votació digital, hem partit prenent de base la Plataforma Decidim (portal de participació ciutadana adreçat a administracions públiques i organitzacions) impulsat per l'Ajuntament de Barcelona i la Unió Europea i que ja està utilitzant organitzacions i institucions com ara: Generalitat de Catalunya, UNED, Universitat de Bordeus, el Gobern de la Ciutat de Mèxic, La Metrópoli europea de Lille, l'Ajuntament de Pamplona, entre d'altres. És una plataforma elaborada amb codi lliure que compte amb un seguit de partners que permanentment apliquen millores i novetats a la plataforma.

Concretament, la plataforma de votació virtual Cercles.Coop incorpora els components de Decidim que permeten programar reunions societàries (consultes) amb algunes adaptacions i components nous associats per garantir la validesa jurídica de la votació virtual. En concret, s'ha incorporat un component que permet gestionar el cens virtual de socis de la cooperativa, gestionar el vot ponderat en aquelles cooperatives que el tenen integrat en llurs estatuts i també el vot delegat. Així mateix, s'han incorporat millores en la verificació de registre i autentificació d'usuaris en dos passes via email i sms, diferenciant aquells socis que fan consultes a la plataforma d'aquells que realment estan participant en el procés de votació amb la finalitat que no hi hagi disrupcions ni alteracions en el quòrum. Per aquells que coneixeu i heu utilitzat Decidim, valorareu la importància d'aquestes millores incorporades que permeten una millor gestió de les reunions societàries i garanteixen validesa jurídica.

A més, per facilitar la preparació i desenvolupament de les reunions societàries a la plataforma de votació, des de CoopCat hem creat un ecosistema d'empreses tecnològiques capacitades per oferir serveis i assessorament tècnic a aquelles cooperatives que ho necessitin. Aquestes empreses han participat en la creació de consultes (reunions societàries)  i han estat capacitades per fer ús dels nous components, a més esdevenent un grup de partners a través dels quals es detecteran noves necessitats i millores a incorporar.

Cercles.Coop s'oferirà a les cooperatives com un servei pel qual caldrà un copagament.